2012. június 26., kedd

Mantrák magyara forditva

ÁD GURÉ NAMÉ, DZSUGÁD GURÉ NAMÉ,
SZAT GURÉ NAMÉ, SZIRI GURU DÉVÉ NAMÉ.
Ez a Mangala Csarn Mantra, melyet védelemre kérünk. Az emberi test körüli elektromágneses mezőt borítja körül védő fénybe. Jelentése: "Tisztelettel hajlok meg a legfőbb (belső) Tanítóm előtt, Meghajolok elmúlt korok bölcsessége előtt, Meghajolok az Igaz Bölcsesség előtt, Meghajolok a végtelen, láthatatlan bölcsesség előtt."
ÁDI SHAKTI, ÁDI SHAKTI, ÁDI SHAKTI, NAMÓ NAMÓ
SZARAB SHAKTI, SZARAB SHAKTI, SZARAB SHAKTI, NAMÓ, NAMÓ
PRITUM BÁGVATI, PRITUM BÁGVATI, PRITUM BÁGVATI, NAMÓ NAMÓ
KUNDALÍNI, MATA SHAKTI, MATA SHAKTI, NAMÓ NAMÓ.
Az Első Shakti Mantra az Isteni Anyaság rezgésére segít ráhangolódni, a legmélyebb védelmező, és újrateremtő erőt hívja elő. Ez a mantra eloszlatja a félelmeket. Az ÁDI SHAKTI jelentése: "legősibb erő", "Szarab Shakti" jelentése: "minden erő", "Pritum Bágvati" jelentése "istenen keresztül teremtő". A Namó pedig azt jelenti: "tisztelettel hajolok meg".

EK ONG KAR, SZAT GUR PRASZAD, SZAT GUR PRASZAD, EK ONG KAR.
Ez a Mágikus Mantra, melyet az ereje és szentsége miatt neveztek így el. Sok könyvnyi magyarázat szól erről a mantráról. Fontos tudni, hogy ne vigyük túlzásba, ne használjuk túl gyakran ezt a mantrát. Jelentése: "Egy az Alkotó - Az Igazság a (belső) Tanító bölcsessége által jut el hozzánk."

EK ONG KÁR, SZAT NÁM, KARTA PURK, NIRBAO, NIRVÉR,
AKAL MÚRT, ADZSUNI, SZAI BANG, GUR PRASZAD, DZSAP!,
AD SZACS, DZSUGAD SZACS, HÁBE SZACS, NANAK HOSZI BÍ SZACS
Ez a Mul Mantra, a Gyökérmantra. Jelentése: " Mindenek Teremtője Egy. Igazság az ő neve. Amit tesz abban nincs félelem, nincs düh, halálon és születésen túlmutat, önmagát megvalósítva, valósan a (belső) Tanító bölcsessége és áldása által. Meditálj!: Ő igaz volt a kezdetekben, igaz minden korokban, igaz a jelenben is, Nanak mindig Igaz lesz."
 http://www.youtube.com/watch?v=DjbodQeOFog


EK ONG KÁR, SZAT NAM, SZIRI WA (HE) GURU
Ez az Adi Shakti Mantra, nagyon erőteljes segíti a Kundalini felemelkedését, és az elmének az emelkedett eksztázisban való elmerülését. EK jelentése "az Egy, mindennek lényege", ONG az a legősibb rezgés melyen keresztül a teremtés zajlik azóta is, a KAR "teremtés", SZAT "igazság", NÁM "a név, a való", SZIRI "végtelen nagy", WA "eksztázis", GURU "belső tanítás, bölcsesség". Együttes jelentése: "Egy a teremtő kinek neve Igaz. Végtelen az az eksztázis mely a Legfelsőbb Bölcsességből ered."

GOBINDÉ, MUKANDÉ, UDÁRÉ, APÁRÉ, HARIANG, KARIANG, NIRNÁMÉ, AKÁMÉ
Ez a Guru Gayitri Mantra melynek jelentése: "Megtartó, Megváltó, Megvilágosító, Végtelen, Pusztító, Újrateremtő, Névnélküli, Vágynélküli". Ez a mantra a két agyfélteke működését egyenlíti ki, és a Szívközpontra hat, segít az együttérzés, a türelem, a tolerancia és a Végtelennel való jóga/egyesülés megélésében.

GURU GURU WAHE GURU, GURU RAM DASZ GURU:
Guru Ram Das segítségét hívja a szellemi fejlődés segítségére és védelmező óvást kér ehhez.
HAR jelentése: Teremtő Végtelenség, a teremtő bölcsesség és akarat egyik neve
HARA ugyanaz kissé másképp.
HARI a Teremtés aktív formája

Har har har har gobindé, har har har har mukándé
Har har har har udáré, har har har har apáré
Har har har har háriang, har har har har káriang
Har har har har nirnámé, har har har har akámé
A Guru Gayitri Mantra négy Har-ral: ez a mantra az elmét a bőséggel áradó jólét és belső termtő erő rezgésére hangolja. Az Önvaló 8 arculatát nevezi meg. A HAR négy ismétlése a múltbéli akadályok ledöntését segíti és erőt ad. A félelmet  elköteleződöttségé és határozottságá alakítja át és a Köldök központ erőtartalékait aktiziálja. Támogatást és segítséget kér: ennek a mantrának a zengetésével minden erő előjön, hogy valós lényegünk és célunk megvalósításába segédkezzen.


ONG jelentése a teremtő - a legősibb rezgés mellyel minden teremtés zajlik.

ONG NAMÓ, GURU DÉV NAMÓ
Ez az Adi Mantra. Minden egyes Kundalini Jóga óra ezzel kezdődik. Ezzel hangolódunk rá belső magasabb énünk rezgésére. ONG "a határtalan teremtő erő minden jelenség és cselekedet megett". ("Om" vagy "Aum" az abszolút és formában meg nem jelent Isten neve). NAMÓ "tiszteletteljes üdvözlet, hívás", GURU "a belső megvilágosító bölcs erő / tanító", DEV jelentése "isteni, belső". Együttes jelentése: "Belső bölcsességhez fohészkodom."

ONG SZÓ HANG jelentése: "Teremtő Én Te vagyok", szívcsakra nyitó, erőt adó mantra.PRÁNA, ÁPANA, SZUSUMNA. HARI.
HARI HAR, HARI HAR, HARI HAR, HARI.
A prána az univerzális életerő, ápana a kiválasztás-emésztés ereje, Szusumná a gerinc központi csatornája ehhez. Gyógyító erejű mantra, mely segít az energia felemelkedésében.

RÁ MÁ DÁ SZÁ, SZÁ SZÉ SZÓ HANG
Ez a Sziri Gayitri Mantra gyógyítás, gyógyulás céljából zengetik. Ra a nap, Ma a hold, Da a föld, Sza a Végtelenség. Sza a végtelen, Szé a végtelenség egyetemessége, Szó Hang jelentése "Én Te vagyok". Ra Ma Da Sza a Föld Mantra. Sza Szé Szó Hang az Éter Mantra.

SZA TA NA MA
Ez a Pandzs Shabad mely a világegyetem öt ősi hangrezgését idézi. "SZ" Végtelenség, "T" Élet, "N" Elmúlás, "M" Újjászületés. Az 5. hang az "A". Ez a Kundalini Jóga talán leggyakrabban használt mantrája.

SZAT NÁM
Ez a Mag Mantra, vagy Bidzs Mantra. Nagyon gyakran használatos a Kundalini Jógában. Szat jelentése: Igazság. Nám jelentése önvaló, név. Szat Nám jelentése: "Igazság az Önvalóm/Nevem". És ehhez az igazsághoz fohászkodom, mely mindannyiunkban közös. Ennek a mantrának a zengetése életre kelti a lelket. Egymás köszöntésére is használják.

SZAT NARÁJAN, WAHÉ GURU, HARI NARÁJAN, SZAT NÁM
Narájan a Végtelenségnek a víz elemmel kapcsolatos aspektusa. Hari Narájan a Teremtő életbentartó, mely azt aki ezt énekli intuitív módon gyógyítja meg. Szat Narájan az Igaz Megtartó Erő. Ez az ősi Csotáj Pad Mantra.
WAHÉ GURU
Ez a Guru Mantra, az eksztázis mantrája. Lefordítani így nem lehet, de éneklése felemeli a lelket.
WAHÉ GURU, WAHÉ GURU, WAHÉ GURU, WAHÉ DZSÍÓ
"A tudatosságom eksztázisa az én kedvesem."2 megjegyzés: