2013. november 20., szerda

Ascendens felismeréseAscendens külső vonások:

Kos
kemény előreugró arc és áll, érzéki száj, megnyúlt orr, összenőtt erős szemöldök, elálló fül, széles homlok, energikus arc, szúrós tekintet, robosztus test, kötött izomzat, katonás járás, erejét fitogtatja
Bika
Nagy, nyilt, esetleg mandulaszemek. Fejhez lapuló húsos fül, előredomborodó magas homlok, rövid, pisze orr, érzéki vagy vastag száj, kerek áll és arcforma, férfiaknál bajusz. Kényelmes nyugodt léptek, vonulós járás, mégis mintha reng a lába alatt a talaj. Gömbölyded formák, puha, érzéki test, stabil testalkat. Ritkán beteg. Hamvas bőr. Konvencionális, tradicionális öltözködés
Ikrek
Magas homlok, hosszúkás koponya. Háromszögű UFÓ arc, kis hegyes áll. Szabályos, vékony, hosszúkás orr, vékony nagy fül, vékony hajszálak. Nyugtalan vagy élénk értelmes tekintet. Erősen megfigyelő szemek. Szemszínváltozás előfordulhat. Vékony, hosszú végtagok, kicsi kéz. Karcsú, nyúlánk termet, lapos mell, fiatalos külső. Szellemi frissesség idősebb korban is. Gyors, kecses, könnyed járás. Mozgékony, gesztikulál, kommunikál, társasági, szimpatikus, esetleg pletykás. Öltözködés tarka, kockás.
Rák
Arisztokrata, gyakran egyenes, hosszú orr, fehér bőr, fekete haj, kerekded áll, lágy vonások. Gömbölyű fejforma, tagolatlan arc. Kissé dülledt szép, nedves, csillogó szem. Keskeny váll, húsos gömbölyű karok. Széles csípő, hajlamos a hízásra. Törékeny, vékony, csukló. Meleg belesimuló kézfogás. Melegen csengő hang, anyáskodó, álmodozó, félénk, lágy. Gyűjti a tárgyakat, Számon tartja a családi ünnepeket. Jó memória.
Oroszlán
Széles arc, félelem nélküli macskaszem, orr-száj közti mélyebb redő. Kicsit pisze széles orr. Széles orralap, nagy orrlyuk. Széles szájszél, ajkak alatt benyomódás. Oldalról ívelt állkapocscsont. Széles nagy fül, átható, bátor, sugárzó, nyílt tekintet. Nagy fej, magas homlok egészséges, szép bőr. Masszív, sűrű izomzat, Szőke vagy vörösesbarna haj. Sörény hajkorona, gyakran jár fodrászhoz. Ne simogassuk csak intim kapcsolatban. Magasra emelt fejtartás, erőteljes felsőtest. Büszke, imponáló, fölényes testtartás. Erőteljes hang amit meghallani. Határozott, kimért mozdulatok.
Szűz
Éles profil, magas homlok. Egyenes, vékony orr, józan, hideg, bizalmatlan, kutató szemek. Vékony, nem érzéki száj, szív alakú arc, madonna - szerű vonások. Hegyes áll, vékony, ápolt szemöldök. Állán vagy orrán Merkúr gödör. Arca, teste arányos, filigrán termet. nőknek is fiús az alakjuk. Vékony szálú, jól gondozható, rövid haj. Vékony végtagok. Pedáns, elegáns. Megjelenése nem feltűnő, csöndes. Szabályos, finom mozdulatok, élénk, energikus járás. Éber, okos tekintet. Mindig figyel, nehezen barátkozó.
Mérleg
Gyakran babaarcú, germán Barbi. gömbölyű pofaizom. Tiszta magas homlok. Szelíd, szépen ívelt szemöldök. Egyenes, finom vonású orr, félig nyílt szemek. Kicsi fülek, szabályos, gyöngysor fogak. Ha mosolyog, kis gödröcske arcon, állon. Vékony, világos haj. Fokozottan csinosítja magát. Harmonikusan igyekszik kinézni. A lehető legjobbat hozza ki magából. Szép, csinos, jó megjelenésű. A külvilág véleménye fontos. Szeret szerepelni, színész típus
Skorpió
Markáns arc, dús, összenőtt szemöldök, mélyen ülő szemek. Fürkésző, átható, igéző, szúrós tekintet. Előrenyúló, nagy orr. Orr-száj redő hangsúlya. Érzéki száj, erős áll, sötét haj legtöbbször sötét szem, kreol bőr vagy sötétes sápadt bőrszín. Erős csontozat kiálló bordákkal Erotikus, magnetikus kisugárzás, külsejében van valami érdekesség. -szexis. Arcban, testalkatban deformáltság. Hajlamos a kicsapongásra és az aszkétizmusra. Kábult vagy részeg állapotban sem veszti el az öntudatát. Mérgekkel szemben ellenálló
Nyilas
Ovális, nemes metszésű harmonikus arc, finom, ívelt de nagy orr, nagy fülek, nagy száj, nagy fogak. Magas, boltozatos homlok, kopaszodó típus. Izmos, nyúlánk termet, hosszú comb és láb. A test rövidebb. Sportos alkat, nem túl magas. Fejlett váll, hosszú karok, széles csípő, hajlamos a hízásra. Derűs, jóságos tekintet, jóindulatú
Bak
Alacsony, redős homlok, sűrű, erős, fekete haj, gyakran kefefrizura. Mélyen ülő szemek Csontos, erős pofacsont. Kis, hegyes fülek. Merev, markáns vonások, orr-száj redő erőteljes. Száj felett idősebb korban mély ránc, sűrű szemöldök, vékony szájszél. Szigorú, még akkor is ha mosolyog. Szabályos, ütemes járás, mindig védekezésre készülve. Gyakran hord feketét
Vízöntő
Lapos, szögletes fejforma, vagy ovális koponya. Kerekded arc, élénk, kifejező szemek. Fehér bőr, középmagas, arányos test, erős vádlik. Nem hajlamos a hízásra, de nem sovány. Extravagáns, különleges, nem mindennapi külső, a nők gyakran divathölgyek
Halak
Kicsi, ovális fej, Magas homlok. Hosszúkás, egyenes orr, Szépen ívelt szemöldök. Kissé dülledt szem, ábrándozó tekintet. Puha, vékony szálú haj. Rövidebb láb, hosszabb kar. Alacsony vagy középtermetű, Hízásra hajlamos
Belső tulajdonságok:
KOS Asc.:
Győzni akarása szinte öntudatlanul készteti a cselekvésre. Óriási ambíciót, és figyelemre méltó fizikai erőt fordít a célok elérésére. Nagy benne a kitűnni vágyás, ez nagymértében mutatkozhat a családban amikor a testvérei közül akar kiemelkedni. Jelentős nála a versenyszellem, de ha észrevesszük hogy közben könyörtelen, nyugodtan szólhatunk neki, mert veleszületett tulajdonsága az is hogy tekintettel van másokra, csak egy kicsit elfelejtkezett magáról. Bármilyenek is a szociális körülményei rendkívül alkalmazkodó. Ha rendelkezik az önvizsgálat tehetségével akkor számos pozitív, erős, extrovertált tulajdonságát juttathatja kifejezésre. Amíg a KOS NAP hirtelensége a tettekben nyilvánul meg addig a KOS Asc,-nél inkább testi vonatkozásai vannak a hirtelenségnek.
Párkapcsolat: KOS - MÉRLEG
Nagy erővel jelentkezhet nála a tartós párkapcsolat igénye függetlenül a kalandok és tapasztalatok számától. Tartós kapcsolatban erős a megértés és Hűség utáni vágy.
BIKA Asc.:
A Bika Nap - hoz képest sokkal erőteljesebben jelentkezik a hajtóerő a szerzésre, az anyagi javak megteremtésére. Nő az önbizalma és akkor nyugszik meg, ha látja maga körül a Sikerei tárgyi bizonyítékát. A megszokás nagyúr nála, növeli biztonságérzetét. Az önismerethez hosszú fáradtságos úton jut el. Csökönyös, meg van győződve az igazáról, Nem nagyon veszi figyelembe mások véleményét.
Párkapcsolat: BIKA - SKORPIÓ:
Igényes a párkapcsolatban. Intenzív, szenvedélyes szex, fontos a kielégülés, de a ragaszkodás és megértés sem hiányozhat.
IKREK Asc.:
Mozgékonyságából és kissé szétszórtságából adódóan biztos fogódzót igyekszik keresni az életben. Sok minden érdekli, de kritikával fogadja az eléje kerülő fogalmakat. Megkérdőjelezi saját állásfoglalását is. Ha saját személyiségét vizsgálja, minél mélyebb a megismerés annál több részletet vesz észre, ami arra vezethet, hogy eltéved a részletekbe. Jelentős a kezek mozgása: kézimunka, kézműves mesterség, babrálás, kézzel való gesztikulálás. Késztetést érez a kommunikáció minden fajtájára.
Párkapcsolat: IKREK - NYLAS :
Derűlátása és vidámsága párkapcsolatában is megnyilvánul, partnerét sokoldalúságra, intellektuális örömökre, közös érdeklődési kör gyakorlására ösztönzi. Nem féltékeny, nem birtokló, nem is igazán érti ezeket a fogalmakat, mert neki a szerelem és szexualitás közös szellemi érdeklődés útján alakul ki.
RÁK Asc.:
Igen erős benne a másokról való gondoskodás és a védelmező magatartás, ami ösztö- nösen működik. Néha ez olyan erős, hogy a külvilágot fenyegetésnek tekinti. Kardiná- lis jegy révén törekvő, akaratos és hatalmas energiákkal rendelkezik ami határozottan Érezhető a környezetében. Ha nem családban él, akkor is választ magának egy elhivatott- ságot, amiért teljes erőbedobással képes küzdeni. Képes a dolgok mélyére hatolni. A Rákok Asc. hajlamos az álcázásra ezért ha van bolygó az I. házban - minél közelebb van az Asc.- hez - jobban befolyásolja a személyiséget mint más jegyeknél.
Párkapcsolat:RÁK - BAK:
Mélyen megbántható, partnerének figyelnie kell arra, hogy a RÁK tartózkodása ne fajuljon ridegséggé vagy eltávolodássá.
OROSZLÁN Asc.:
Szervezőkészsége kimagasló, de ez a fontoskodást is megnöveli ami azt vonja maga után, hogy mindent ő tud a legjobban. Oda kell figyelni, hogy ne legyen elbizakodott. A karriervágy szintén jellemzi és ez elnyomhatja még a kreativitását is. A harmonikus Oroszlán egyensúlyban tudja tartani ambícióit, dinamizmusát, és így a hiúság és túlzott becsvágy helyett a másokra figyelés is érvényesül. Rendkívül önérzetes, a kritikát nagyon rosszul Tűri. A dicséretet és magasztalást mindig szívesen fogadja, önbizalmának állandó támogatásra van szüksége.
Párkapcsolat: OROSZLÁN - VÍZÖNTŐ :
Kiegészítő partnere független elmével rendelkező, aki ambiciózus, sikeres, valamilyen tulajdonságában kiemelkedő. Igy sütkérezhet partnere fényében is, büszkeséggel töltheti az el.
SZÜZ Asc.:
A Szűz Asc.-nél sok esetben az MC az Ikrek jegyébe esik, igy a tengelyek két Merkúr -i jegyet érintenek. Így a Merkúr tulajdonságai elég szembetűnők és jelentősek. A lényeglátás nagyszerüen párosulhat a közlésvággyal. Jó a beleérző képessége, rendszerint lelkileg kiegyensúlyozott, és ha adottságait jó irányban tudja kihasználni, akkor lehetősége van arra, hogy életét kiteljesítse. Hajlama az aggódásra és a túlzott kritikára inkább önmaga felé irányul. Sokat törődik az egészségével, a táplálkozással, a vélt és valós betegségeivel. Jól alkalmazkodik, a vitákban könnyen jut közös nevezőre, problémáiból gyakran megtalálja a kiutat. Hogy rendben legyen az önbizalma többet kell dolgoznia mint a Szűz Napúnak, mert igen kritikusan szemléli önmagát. Ne becsülje le eredményeit, engedjen meg magának némi dicséretet.
Párkapcsolat: SZŰZ - HALAK:
Jellemzőek rá a megértő, alkalmazkodó érzelmek de rossz esetben lehet zsörtölődő, kissé éles viselkedésű
MÉRLEG Asc.:
Igaz, hogy a Mérleg, kardinális jegy, mégis úgy tűnik, hogy befolyásolható a folytonos vacilálása, mérlegelése miatt. A személyiség legfőbb vonása a valahová tartozás igénye, mindenáron tartós kapcsolatra vágyik. Ennek érdekében megalkudni is hajlandó. Hajlamos beleszeretni az éppen kéznél lévő partnerbe. Nem áll tőle távol az önteltség, nem hajlandó tudomásul venni saját hibáit. Jellemhibáit természetes bája egy ideig leplezi. Szüksége van egy olyan barátra aki kellő időben kritikát gyakorol felette.
Párkapcsolat: MÉRLEG - KOS :
Mint ahogy azt már fent emlitettem, nagyon fontos neki a párkapcsolat. A Kos jellegű partner határozottságával és kezdeményezésével kiegészítheti a Mérleget, ha van elég türelme hozzá.
SKORPIÓ Asc.:
Erőteljesek a jellemvonások. Jellemző a szélsőségesség, a mélységek és magasságok megélése, a céltudatosság, a mindent megkérdőjelezés igénye. A zárkózottságra való hajlam rögeszmévé válhat. A Skorpió Asc.-nek gyakran van Oroszlán MC-je igy a cél lehet az önkifejezés, a hatalom, az uralkodásvágy. A hatalmas energiakészlet teheti őt ellentmondást nem türővé, néha még zsarnokká is. Erős vágy hajtja önmaga megismerése felé, nem fél feltárni saját magát, bátran szembenéz problémáival. Kissé önmarcangoló, hajlamos megfeledkezni az élet élvezetének képességéről ami pedig meg van benne.
Párkapcsolat: SKORPIÓ - BIKA :
Fontos az érzelmi biztonság, de az anyagi is. Érzelmei szélsőségesek és nem mindig mutatja ki azokat. Féltékeny és birtokló.
NYILAS Asc.:
Fontosnak tartja a kihivásokat, és képes arra, hogy kiaknázza a lehetőségeket. Optimista. Tudatosan fejleszti önmagát, és nem riad vissza önmaga megismerésétől, kiváncsian és tárgyilagosan vizsgálja személyiségét. Szintetizáló képessége miatt nem megy bele a részletekbe. Fejlődésük csúcsán páratlan intellektuális képességekkel rendelkeznek, igazi filozófusok. Igen fontos számára a szellemiség, annak hiányában pszichoszomatikus betegségeket kaphat, depresszió jelentkezhet, vagy túlevésben élheti ki magát. Pillanatnyilag segíthet a környezetváltozás, de ajánlatosabb a problémát inkább feltárni.
Párkapcsolat: NYILAS - IKREK :
Túláradó szexualitással rendelkezik, de megunja azt a partnert, aki ezen kívül nem nyújt neki szellemi összhangot is.
BAK Asc.:
Önbizalma hullámzó, egyik pillanatban úgy érzi hogy meg tudná váltani a világot, a másikban pedig abban is kételkedik, hogy bármire is képes. Egyes területeken bátortalan, máshol magabiztos. A munkahelyen megállja a helyét, a párkapcsolatban kifejezetten félénk. Az önismeret hiányából kifolyólag alábecsüli értékeit. Ha odafigyel mások véleményére és értékitéletére, akkor a visszajelzések eligazíthatják az élet dolgaiban. A kudarcok depresszióssá tehetik, ennek kiváló ellenszere a munka. Az életörömök kihasználása nem az ő stílusa, de azért arra kell figyelnie, hogy némi szórakozás neki is jár.
Párkapcsolat: Bakok -RÁK:
Tartós párkapcsolatban figyelmes, tartós mély érzelmeit is kimutatja de csak párjának és nem a világnak. A társsal való törődés olykor túlzott aggodalommá fajulhat.
VÍZÖNTŐ Asc.:
Rendkívül fontos a függetlensége, amit mindig igyekszik megtartani, emiatt megközelithetetlennek tünik, igazából kevéssé tudunk személyiségéhez férkőzni. Ha mégis akkor az a szereteten és a megbecsülésen keresztül történik. Humanista, nagylelkű, gyakran cselekszik embertársai érdekében. Barátai számíthatnak rá, de csak egy bizonyos határig. Néha csökönyös, önfejű.
Párkapcsolat:VÍZÖNTŐ - OROSZLÁN
Az örökös probléma a feláldozott függetlenség. Nem könnyű vele élni, mert rejtett uralkodásvágya van és a hajthatatlansága is probléma lehet. Ha nem képes az áldozatvállalásra, jobb ha nem kezd tartós kapcsolatba. Ha párkapcsolatában meghagyják a függetlenségét akkor szilárd jegy révén hűséges típus. Igénye, hogy párjában is legyen valami különleges.
HALAK Asc.:
Annyira beleolvadhat a környezetébe, hogy szinte észre sem lehet venni, így aztán sokszor elmarad a megérdemelt elismerés. Nem szabad önmagát alábecsülni, mert értékes munkát végez, de hiba lenne magát világmegváltónak képzelnie. Nem való neki a vezető beosztás, sokkal inkább a háttérmunka. Gyakran tűnik úgy, hogy a Halak Asc. kitalál magának egy eszményt és a szerint él, ahhoz igazitja személyiségét. Így aztán nem csak másoknak hanem saját magának is kiismerhetetlen. Fontos, hogy valamiből stabilitást nyerjen. Ajánlatos elkerülnie a túlzott kritizálást, mert az csak még jobban bizonytalanná teszi.
Párkapcsolat: HALAK - SZŰZ :
jó esetben odaadó, szeretetteljes a kapcsolat, cserébe a Szűz segít a Halak a földön maradni.
Az első benyomás ahogy a világban megjelenik valaki.

asztromania