2013. november 20., szerda

Ascendens felismeréseAscendens külső vonások:

Kos
kemény előreugró arc és áll, érzéki száj, megnyúlt orr, összenőtt erős szemöldök, elálló fül, széles homlok, energikus arc, szúrós tekintet, robosztus test, kötött izomzat, katonás járás, erejét fitogtatja
Bika
Nagy, nyilt, esetleg mandulaszemek. Fejhez lapuló húsos fül, előredomborodó magas homlok, rövid, pisze orr, érzéki vagy vastag száj, kerek áll és arcforma, férfiaknál bajusz. Kényelmes nyugodt léptek, vonulós járás, mégis mintha reng a lába alatt a talaj. Gömbölyded formák, puha, érzéki test, stabil testalkat. Ritkán beteg. Hamvas bőr. Konvencionális, tradicionális öltözködés
Ikrek
Magas homlok, hosszúkás koponya. Háromszögű UFÓ arc, kis hegyes áll. Szabályos, vékony, hosszúkás orr, vékony nagy fül, vékony hajszálak. Nyugtalan vagy élénk értelmes tekintet. Erősen megfigyelő szemek. Szemszínváltozás előfordulhat. Vékony, hosszú végtagok, kicsi kéz. Karcsú, nyúlánk termet, lapos mell, fiatalos külső. Szellemi frissesség idősebb korban is. Gyors, kecses, könnyed járás. Mozgékony, gesztikulál, kommunikál, társasági, szimpatikus, esetleg pletykás. Öltözködés tarka, kockás.
Rák
Arisztokrata, gyakran egyenes, hosszú orr, fehér bőr, fekete haj, kerekded áll, lágy vonások. Gömbölyű fejforma, tagolatlan arc. Kissé dülledt szép, nedves, csillogó szem. Keskeny váll, húsos gömbölyű karok. Széles csípő, hajlamos a hízásra. Törékeny, vékony, csukló. Meleg belesimuló kézfogás. Melegen csengő hang, anyáskodó, álmodozó, félénk, lágy. Gyűjti a tárgyakat, Számon tartja a családi ünnepeket. Jó memória.
Oroszlán
Széles arc, félelem nélküli macskaszem, orr-száj közti mélyebb redő. Kicsit pisze széles orr. Széles orralap, nagy orrlyuk. Széles szájszél, ajkak alatt benyomódás. Oldalról ívelt állkapocscsont. Széles nagy fül, átható, bátor, sugárzó, nyílt tekintet. Nagy fej, magas homlok egészséges, szép bőr. Masszív, sűrű izomzat, Szőke vagy vörösesbarna haj. Sörény hajkorona, gyakran jár fodrászhoz. Ne simogassuk csak intim kapcsolatban. Magasra emelt fejtartás, erőteljes felsőtest. Büszke, imponáló, fölényes testtartás. Erőteljes hang amit meghallani. Határozott, kimért mozdulatok.
Szűz
Éles profil, magas homlok. Egyenes, vékony orr, józan, hideg, bizalmatlan, kutató szemek. Vékony, nem érzéki száj, szív alakú arc, madonna - szerű vonások. Hegyes áll, vékony, ápolt szemöldök. Állán vagy orrán Merkúr gödör. Arca, teste arányos, filigrán termet. nőknek is fiús az alakjuk. Vékony szálú, jól gondozható, rövid haj. Vékony végtagok. Pedáns, elegáns. Megjelenése nem feltűnő, csöndes. Szabályos, finom mozdulatok, élénk, energikus járás. Éber, okos tekintet. Mindig figyel, nehezen barátkozó.
Mérleg
Gyakran babaarcú, germán Barbi. gömbölyű pofaizom. Tiszta magas homlok. Szelíd, szépen ívelt szemöldök. Egyenes, finom vonású orr, félig nyílt szemek. Kicsi fülek, szabályos, gyöngysor fogak. Ha mosolyog, kis gödröcske arcon, állon. Vékony, világos haj. Fokozottan csinosítja magát. Harmonikusan igyekszik kinézni. A lehető legjobbat hozza ki magából. Szép, csinos, jó megjelenésű. A külvilág véleménye fontos. Szeret szerepelni, színész típus
Skorpió
Markáns arc, dús, összenőtt szemöldök, mélyen ülő szemek. Fürkésző, átható, igéző, szúrós tekintet. Előrenyúló, nagy orr. Orr-száj redő hangsúlya. Érzéki száj, erős áll, sötét haj legtöbbször sötét szem, kreol bőr vagy sötétes sápadt bőrszín. Erős csontozat kiálló bordákkal Erotikus, magnetikus kisugárzás, külsejében van valami érdekesség. -szexis. Arcban, testalkatban deformáltság. Hajlamos a kicsapongásra és az aszkétizmusra. Kábult vagy részeg állapotban sem veszti el az öntudatát. Mérgekkel szemben ellenálló
Nyilas
Ovális, nemes metszésű harmonikus arc, finom, ívelt de nagy orr, nagy fülek, nagy száj, nagy fogak. Magas, boltozatos homlok, kopaszodó típus. Izmos, nyúlánk termet, hosszú comb és láb. A test rövidebb. Sportos alkat, nem túl magas. Fejlett váll, hosszú karok, széles csípő, hajlamos a hízásra. Derűs, jóságos tekintet, jóindulatú
Bak
Alacsony, redős homlok, sűrű, erős, fekete haj, gyakran kefefrizura. Mélyen ülő szemek Csontos, erős pofacsont. Kis, hegyes fülek. Merev, markáns vonások, orr-száj redő erőteljes. Száj felett idősebb korban mély ránc, sűrű szemöldök, vékony szájszél. Szigorú, még akkor is ha mosolyog. Szabályos, ütemes járás, mindig védekezésre készülve. Gyakran hord feketét
Vízöntő
Lapos, szögletes fejforma, vagy ovális koponya. Kerekded arc, élénk, kifejező szemek. Fehér bőr, középmagas, arányos test, erős vádlik. Nem hajlamos a hízásra, de nem sovány. Extravagáns, különleges, nem mindennapi külső, a nők gyakran divathölgyek
Halak
Kicsi, ovális fej, Magas homlok. Hosszúkás, egyenes orr, Szépen ívelt szemöldök. Kissé dülledt szem, ábrándozó tekintet. Puha, vékony szálú haj. Rövidebb láb, hosszabb kar. Alacsony vagy középtermetű, Hízásra hajlamos
Belső tulajdonságok:
KOS Asc.:
Győzni akarása szinte öntudatlanul készteti a cselekvésre. Óriási ambíciót, és figyelemre méltó fizikai erőt fordít a célok elérésére. Nagy benne a kitűnni vágyás, ez nagymértében mutatkozhat a családban amikor a testvérei közül akar kiemelkedni. Jelentős nála a versenyszellem, de ha észrevesszük hogy közben könyörtelen, nyugodtan szólhatunk neki, mert veleszületett tulajdonsága az is hogy tekintettel van másokra, csak egy kicsit elfelejtkezett magáról. Bármilyenek is a szociális körülményei rendkívül alkalmazkodó. Ha rendelkezik az önvizsgálat tehetségével akkor számos pozitív, erős, extrovertált tulajdonságát juttathatja kifejezésre. Amíg a KOS NAP hirtelensége a tettekben nyilvánul meg addig a KOS Asc,-nél inkább testi vonatkozásai vannak a hirtelenségnek.
Párkapcsolat: KOS - MÉRLEG
Nagy erővel jelentkezhet nála a tartós párkapcsolat igénye függetlenül a kalandok és tapasztalatok számától. Tartós kapcsolatban erős a megértés és Hűség utáni vágy.
BIKA Asc.:
A Bika Nap - hoz képest sokkal erőteljesebben jelentkezik a hajtóerő a szerzésre, az anyagi javak megteremtésére. Nő az önbizalma és akkor nyugszik meg, ha látja maga körül a Sikerei tárgyi bizonyítékát. A megszokás nagyúr nála, növeli biztonságérzetét. Az önismerethez hosszú fáradtságos úton jut el. Csökönyös, meg van győződve az igazáról, Nem nagyon veszi figyelembe mások véleményét.
Párkapcsolat: BIKA - SKORPIÓ:
Igényes a párkapcsolatban. Intenzív, szenvedélyes szex, fontos a kielégülés, de a ragaszkodás és megértés sem hiányozhat.
IKREK Asc.:
Mozgékonyságából és kissé szétszórtságából adódóan biztos fogódzót igyekszik keresni az életben. Sok minden érdekli, de kritikával fogadja az eléje kerülő fogalmakat. Megkérdőjelezi saját állásfoglalását is. Ha saját személyiségét vizsgálja, minél mélyebb a megismerés annál több részletet vesz észre, ami arra vezethet, hogy eltéved a részletekbe. Jelentős a kezek mozgása: kézimunka, kézműves mesterség, babrálás, kézzel való gesztikulálás. Késztetést érez a kommunikáció minden fajtájára.
Párkapcsolat: IKREK - NYLAS :
Derűlátása és vidámsága párkapcsolatában is megnyilvánul, partnerét sokoldalúságra, intellektuális örömökre, közös érdeklődési kör gyakorlására ösztönzi. Nem féltékeny, nem birtokló, nem is igazán érti ezeket a fogalmakat, mert neki a szerelem és szexualitás közös szellemi érdeklődés útján alakul ki.
RÁK Asc.:
Igen erős benne a másokról való gondoskodás és a védelmező magatartás, ami ösztö- nösen működik. Néha ez olyan erős, hogy a külvilágot fenyegetésnek tekinti. Kardiná- lis jegy révén törekvő, akaratos és hatalmas energiákkal rendelkezik ami határozottan Érezhető a környezetében. Ha nem családban él, akkor is választ magának egy elhivatott- ságot, amiért teljes erőbedobással képes küzdeni. Képes a dolgok mélyére hatolni. A Rákok Asc. hajlamos az álcázásra ezért ha van bolygó az I. házban - minél közelebb van az Asc.- hez - jobban befolyásolja a személyiséget mint más jegyeknél.
Párkapcsolat:RÁK - BAK:
Mélyen megbántható, partnerének figyelnie kell arra, hogy a RÁK tartózkodása ne fajuljon ridegséggé vagy eltávolodássá.
OROSZLÁN Asc.:
Szervezőkészsége kimagasló, de ez a fontoskodást is megnöveli ami azt vonja maga után, hogy mindent ő tud a legjobban. Oda kell figyelni, hogy ne legyen elbizakodott. A karriervágy szintén jellemzi és ez elnyomhatja még a kreativitását is. A harmonikus Oroszlán egyensúlyban tudja tartani ambícióit, dinamizmusát, és így a hiúság és túlzott becsvágy helyett a másokra figyelés is érvényesül. Rendkívül önérzetes, a kritikát nagyon rosszul Tűri. A dicséretet és magasztalást mindig szívesen fogadja, önbizalmának állandó támogatásra van szüksége.
Párkapcsolat: OROSZLÁN - VÍZÖNTŐ :
Kiegészítő partnere független elmével rendelkező, aki ambiciózus, sikeres, valamilyen tulajdonságában kiemelkedő. Igy sütkérezhet partnere fényében is, büszkeséggel töltheti az el.
SZÜZ Asc.:
A Szűz Asc.-nél sok esetben az MC az Ikrek jegyébe esik, igy a tengelyek két Merkúr -i jegyet érintenek. Így a Merkúr tulajdonságai elég szembetűnők és jelentősek. A lényeglátás nagyszerüen párosulhat a közlésvággyal. Jó a beleérző képessége, rendszerint lelkileg kiegyensúlyozott, és ha adottságait jó irányban tudja kihasználni, akkor lehetősége van arra, hogy életét kiteljesítse. Hajlama az aggódásra és a túlzott kritikára inkább önmaga felé irányul. Sokat törődik az egészségével, a táplálkozással, a vélt és valós betegségeivel. Jól alkalmazkodik, a vitákban könnyen jut közös nevezőre, problémáiból gyakran megtalálja a kiutat. Hogy rendben legyen az önbizalma többet kell dolgoznia mint a Szűz Napúnak, mert igen kritikusan szemléli önmagát. Ne becsülje le eredményeit, engedjen meg magának némi dicséretet.
Párkapcsolat: SZŰZ - HALAK:
Jellemzőek rá a megértő, alkalmazkodó érzelmek de rossz esetben lehet zsörtölődő, kissé éles viselkedésű
MÉRLEG Asc.:
Igaz, hogy a Mérleg, kardinális jegy, mégis úgy tűnik, hogy befolyásolható a folytonos vacilálása, mérlegelése miatt. A személyiség legfőbb vonása a valahová tartozás igénye, mindenáron tartós kapcsolatra vágyik. Ennek érdekében megalkudni is hajlandó. Hajlamos beleszeretni az éppen kéznél lévő partnerbe. Nem áll tőle távol az önteltség, nem hajlandó tudomásul venni saját hibáit. Jellemhibáit természetes bája egy ideig leplezi. Szüksége van egy olyan barátra aki kellő időben kritikát gyakorol felette.
Párkapcsolat: MÉRLEG - KOS :
Mint ahogy azt már fent emlitettem, nagyon fontos neki a párkapcsolat. A Kos jellegű partner határozottságával és kezdeményezésével kiegészítheti a Mérleget, ha van elég türelme hozzá.
SKORPIÓ Asc.:
Erőteljesek a jellemvonások. Jellemző a szélsőségesség, a mélységek és magasságok megélése, a céltudatosság, a mindent megkérdőjelezés igénye. A zárkózottságra való hajlam rögeszmévé válhat. A Skorpió Asc.-nek gyakran van Oroszlán MC-je igy a cél lehet az önkifejezés, a hatalom, az uralkodásvágy. A hatalmas energiakészlet teheti őt ellentmondást nem türővé, néha még zsarnokká is. Erős vágy hajtja önmaga megismerése felé, nem fél feltárni saját magát, bátran szembenéz problémáival. Kissé önmarcangoló, hajlamos megfeledkezni az élet élvezetének képességéről ami pedig meg van benne.
Párkapcsolat: SKORPIÓ - BIKA :
Fontos az érzelmi biztonság, de az anyagi is. Érzelmei szélsőségesek és nem mindig mutatja ki azokat. Féltékeny és birtokló.
NYILAS Asc.:
Fontosnak tartja a kihivásokat, és képes arra, hogy kiaknázza a lehetőségeket. Optimista. Tudatosan fejleszti önmagát, és nem riad vissza önmaga megismerésétől, kiváncsian és tárgyilagosan vizsgálja személyiségét. Szintetizáló képessége miatt nem megy bele a részletekbe. Fejlődésük csúcsán páratlan intellektuális képességekkel rendelkeznek, igazi filozófusok. Igen fontos számára a szellemiség, annak hiányában pszichoszomatikus betegségeket kaphat, depresszió jelentkezhet, vagy túlevésben élheti ki magát. Pillanatnyilag segíthet a környezetváltozás, de ajánlatosabb a problémát inkább feltárni.
Párkapcsolat: NYILAS - IKREK :
Túláradó szexualitással rendelkezik, de megunja azt a partnert, aki ezen kívül nem nyújt neki szellemi összhangot is.
BAK Asc.:
Önbizalma hullámzó, egyik pillanatban úgy érzi hogy meg tudná váltani a világot, a másikban pedig abban is kételkedik, hogy bármire is képes. Egyes területeken bátortalan, máshol magabiztos. A munkahelyen megállja a helyét, a párkapcsolatban kifejezetten félénk. Az önismeret hiányából kifolyólag alábecsüli értékeit. Ha odafigyel mások véleményére és értékitéletére, akkor a visszajelzések eligazíthatják az élet dolgaiban. A kudarcok depresszióssá tehetik, ennek kiváló ellenszere a munka. Az életörömök kihasználása nem az ő stílusa, de azért arra kell figyelnie, hogy némi szórakozás neki is jár.
Párkapcsolat: Bakok -RÁK:
Tartós párkapcsolatban figyelmes, tartós mély érzelmeit is kimutatja de csak párjának és nem a világnak. A társsal való törődés olykor túlzott aggodalommá fajulhat.
VÍZÖNTŐ Asc.:
Rendkívül fontos a függetlensége, amit mindig igyekszik megtartani, emiatt megközelithetetlennek tünik, igazából kevéssé tudunk személyiségéhez férkőzni. Ha mégis akkor az a szereteten és a megbecsülésen keresztül történik. Humanista, nagylelkű, gyakran cselekszik embertársai érdekében. Barátai számíthatnak rá, de csak egy bizonyos határig. Néha csökönyös, önfejű.
Párkapcsolat:VÍZÖNTŐ - OROSZLÁN
Az örökös probléma a feláldozott függetlenség. Nem könnyű vele élni, mert rejtett uralkodásvágya van és a hajthatatlansága is probléma lehet. Ha nem képes az áldozatvállalásra, jobb ha nem kezd tartós kapcsolatba. Ha párkapcsolatában meghagyják a függetlenségét akkor szilárd jegy révén hűséges típus. Igénye, hogy párjában is legyen valami különleges.
HALAK Asc.:
Annyira beleolvadhat a környezetébe, hogy szinte észre sem lehet venni, így aztán sokszor elmarad a megérdemelt elismerés. Nem szabad önmagát alábecsülni, mert értékes munkát végez, de hiba lenne magát világmegváltónak képzelnie. Nem való neki a vezető beosztás, sokkal inkább a háttérmunka. Gyakran tűnik úgy, hogy a Halak Asc. kitalál magának egy eszményt és a szerint él, ahhoz igazitja személyiségét. Így aztán nem csak másoknak hanem saját magának is kiismerhetetlen. Fontos, hogy valamiből stabilitást nyerjen. Ajánlatos elkerülnie a túlzott kritizálást, mert az csak még jobban bizonytalanná teszi.
Párkapcsolat: HALAK - SZŰZ :
jó esetben odaadó, szeretetteljes a kapcsolat, cserébe a Szűz segít a Halak a földön maradni.
Az első benyomás ahogy a világban megjelenik valaki.

asztromania

2013. május 16., csütörtök

Illóolajok néhány alkalmazási területe

Kölcsönvett mondat: "Fűben-fában orvosság"Alacsony vérnyomás: kámfor, borsmenta, rozmaring, zsálya, kakukkfű, ciprus
Allergia: cajeput, geránium, kamilla, levendula, citromfű, rózsa
Álmatlanság: bazsalikom, bergamot, keserűnarancs, kámfor, levendula, rózsafa, ylang
Bánat: benzoe, rózsafa, citrom
Bélfekély: kamilla, citrom
Bélférgesség: cajeput, eukaliptusz, fokhagyma, levendula, citromfű, borsmenta
Bélfertőzés
: cajeput, geránium, levendula, mirtusz, borsmenta, rozmaring, teafa, citrom
Bőrbetegség: cajeput, geránium, kamilla, zsálya
Csökkent immunitás: cajeput, eukaliptusz, geránium, niauoli, teafa, kakukkfű
Depresszió: geránium, levendula, citromfű, narancsvirág, rózsafa, ylang, citrom
Égés: levendula (shea vajjal csodálatos hatású)
Égési sebek: cajeput, eukaliptusz, mirtusz, levendula, rozmaring, zsálya
Ekcéma: bergamott, geránium, levendula, kamilla, zsálya, cédrus, izsóp, boróka
Elhízás: bergamott, édeskömény, boróka, citrom, vöröshagyma, ciprus
Epehólyaggyulladás
: lucfenyő, petrezselyem, rózsa, rozmaring
Epekő: eukaliptusz, lucfenyő, levendula, szerecsendió, borsmenta, rozmaring
Fájdalom: bergamott, cajeput, geránium, kámfor, levendula, borsmenta, rozmaring
Fejbőr korpásodás: cédrus, eukaliptusz, boróka, ciprus
Fejfájás: cajeput, eukaliptusz, levendula, citromfű, borsmenta, rozmaring, zsálya
Félelem: benzoe, geránium, patchouli, szantálfa, tömjén, ylang
Felfúvódás: ánizs, kömény, tárkony, gyömbér, fahéj, oregánó, édeskömény, kálmos
Fekélyek (belső): geránium, kamilla, rózsa
Fekélyek (bőrön): benzoe, cajeput, eukaliptusz, geránium, kámfor, levendula, niaouli
Férgek: eukaliptusz, borsmenta, teafa, tuja, izsóp, citrom, vöröshagyma
Fertőtlenítés (levegő): eukaliptusz, borsmenta, teafa, citrom
Fogfájás: cajeput, szegfűszeg, borsmenta, zsálya, kakukkfű
Fogínyvérzés: zsálya, kakukkfű, citrom
Fonnyadt bőr ápolása: geránium, karottamag, mirha, patchouli, vetiver, tömjén
Fülfájás: bazsalikom, cajeput, levendula, mirtusz, citrom
Gombásodás: kámfor, mirha, mirtusz, szegfűszeg, niaouli, borsmenta, teafa, fahéj
Görcsök
: levendula, majoránna, muskotályzsálya, ciprus, kamilla, koriander
Gyomorégés: kardamom, koriander, bors, szantálfa, citrom
Gyomorsavtúltengés: bazsalikom, geránium, kamilla, kardamom, citromfű, citrom
Hajhullás: cajeput, rozmaring, zsálya, kakukkfű
Herpesz
: bergamott, eukaliptusz, geránium, grapefruit, kámfor, citromfű, teafa
Hólyagosodás: benzoe, levendula, perubalzsam
Húgycsőgyulladás: bergamott
Húgyhólyaggyulladás: cajeput, eukaliptusz, lucfenyő, levendula, mirtusz, fahéj
Hüvelyfertőzés: cajeput, teafa, kamilla
Impotencia: ánizs, bazsalikom, lucfenyő, muskotályzsálya, fahéj, ciprus,
Izomfájás: cajeput, eukaliptusz, levendula, mandarin, mirtusz, rozmaring, citrom
Keringési probléma: fokhagyma, rozmaring, izsóp, fahéj, ciprus
Kopaszodás: rozmaring, vöröshagyma
Köszvény: benzoe, lucfenyő, kámfor, erdei fenyő, rozmaring, fahéj
Megfázás: benzoe, cajeput, eukaliptusz, levendula, mirha, niaouli, borsmenta, fahéj
Mellbimbó-gyulladás: geránium, rózsa
Menstruáció-fájdalom: ánisz, benzoe, bergamott, cajeput, levendula, citromfű, borsmenta, rozmaring, rózsa, zsálya, teafa, boróka, izsóp, ciprus
Menstruáció-hiány: bazsalikom, tárkony, édeskömény, levendula, szerencsendió, muskotályzsálya, mirha, szegfűszeg, oregánó, petrezselyem, rozmaring, zsálya, kakukkfű, boróka, fehérüröm, izsóp, fahéj, ciprus
Nemi vágy növelése: geránium, méz, jácint, jázmin, kardamom, szerecsendió, patchouli, perubalzsam, rózsa, rózsafa, szantálfa, vanilia, ibolya, vetiver, ylang
Nyirokcsomó-gyulladás: levendula, zsálya, vöröshagyma, ciprus
Ödéma
: geránium, fokhagyma, rozmaring, vöröshagyma
Övsömör
: cajeput, eukaliptusz, geránium, niaouli, teafa
Petefészek-megbetegedés: zsálya, ciprus
Prosztatamegnagyobbodás: fokhagyma, vöröshagyma
Ráncosodás: karottamag, mirha, neroli, tömjén
Reuma: cajeput, eukaliptusz, kamilla, kámfor, levendula, szerencsendió, niaouli, rozmaring, tuja, kakukkfű
Sebek (nehezen gyógyuló): benzoe, cajeput, geránium, levendula, mitusz, rozmaring
Sebek (nehezen varosodók): benzoe, levendula, perubalzsam, mirtusz, rozmaring
Sömör
: geránium, kamilla, citrom
Szemölcs
: fokhagyma, levendula, szegfűszeg, borsmenta, citrom, vöröshagyma
Szorulás: ánizs, kömény, bors, tuja, boróka
Torokfájás: benzoe, levendula, kakukkfű
Tyúkszem: édeskömény, fokhagyma, vöröshagyma, citrom
Változás kora: édeskömény, geránium, zsálya, ciprus
Vérzéscsillapítás: eukaliptusz, geránium, mirha, citrom, rózsa
Vesegyulladás: cajeput, eukaliptusz, geránium, kamilla, citromfű, tömjén, cédrus
Visszérgyulladás: citrom
Visszértágulat: bergamott, rozmaring, citrom
Zúzódás
: árnika, levendula, zsálya, fahéj, citrom

Az összeállítás Michael Kraus: Aromalexikon könyve alapján készült

A szervezet méregtelenítése

2013. január 28., hétfő

Kalendárium, Időjárás


Január / Boldogasszony hava / Vízöntő hava

1. – Újév, kiskarácsony napja
ˇ Jósló, varázsló előírások és tilalmak (első látogató férfi legyen, baromfievés tilalma.
ˇ Ami ezen a napon történik, egész évben ismétlődik
ˇ Bőség- és szerencsevarázslás (álmok beteljesednek, hüvelyesek, hal pénzt jelent. Aranyosvízben mosdás)
ˇ Férjjóslás (amelyik lány kocsonyacsontját először viszi el a kutya, az megy hamarabb férjhez)
ˇ Újévkor nem szabad tyúkot ölni, mert kikaparja a házból a szerencsét
ˇ Időjárásjóslás (csillagos ég rövid telet, piros hajnal szeles esztendőt jelent)

6. – Vízkereszt, Háromkirályok napja
ˇ A karácsony záró-, a farsang kezdőnapja
ˇ Víz- és házszentelés
ˇ Háromkirályjárás
ˇ Ha a kerékvágóban megmarad a víz, nagy bortermés lesz.
ˇ Vízkereszti enyhe idő még nagy hideget jósol: "Ha vízkereszt vizet ereszt, ízikedet (kukoricaszár, amit tüzelőnek használtak) padra (padlás) rekeszd!"

17. – Remete Szt. Antal.
ˇ Szárnyasoltárok képein előfordul, mint szakállas öreg: 104 évesen halt meg.
ˇ Attribútumai: az egyiptomi kereszt, a csörgő, a disznó. A háziállatok és a disznó védőszentje
ˇ "Szent Antal tüzének" (orbánc) gyógyítása ráolvasással
ˇ Anyarozsmérgezés - Szt. Antal tüzével gyógyították
ˇ Nem szabad lisztbe nyúlni (ezen kívül kedden és pénteken, hiszen ezek is Szent Antal napjai. Más kérdés, hogy Páduai Szent Antaléi, de ez a hitújítás korában egybemosódott. Így június 13-án is hasonlóak lettek a hiedelmek)

18. – Piroska napja
ˇ "Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy."

20. – Fábián és Sebestyén
Az első tavaszébresztő nap: mézgásodni kezdenek a fák.

21. – Ágnes napja
"Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince."

22. – Szent Vince napja
ˇ Ha megenyhül, napos az idő, jó lesz a bortermés
ˇ A hagymadugványos tarisznyát fordítva kell visszaakasztani
ˇ Vincevessző: az enapon metszett vesszőt vízbe állították és a kihajtásából a következő év termésére következtettek.
ˇ "Szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince"

25. – Pálfordulás napja
ˇ “Pál, ha fordul köddel, pusztul a nép döggel”
ˇ Pálpogácsa: libatollat tűznek a pogácsába és mindenkinek sütnek egyet a családban. Akijé megperzselődik sütés közben, betegség vár rá, akijé megég, arra halál (máshol szilveszterkor, vagy Luca-napkor ismeretes a szokás)

Február / Böjtelő hava / Böjt első hava / Halak hava

2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
ˇ Gyertyamártás, azok szentelése, ezeket a lakás “szent” pontjain tartották, vihar idején, vagy súlyos betegnél gyújtották meg (annak kezébe adva).
ˇ “Ha fénylik Gyertyaszentelő, az izíket vedd elő!” - azaz hideg lesz.
ˇ Ha kisüt a nap, a medve meglátja az árnyékát és ezért visszamegy, mert még negyven napig tart a hideg.

3. – Szent Balázs
ˇ Diákok napja (márc. 12-ével egyetemben), balázsjárás (régen iskolaév kezdete, gyerekek adományokat gyűjtöttek)
ˇ Szent Balázs a torokbetegek védőszentje, így ekkor van a Balázs-áldás is.
ˇ Ha e nap esik, jég veri el a termést (Bácskai jóslás)


6., 16. – Dorottya, Julianna
“Ha Dorottya szorítja, akkor Julianna tágítja” (Tehát ha Dorottya-napkor fagy, Juliannára megenyhül)

8. – Szent Apollónia
Abba halt bele, hogy a hóhéra egyenként húzta ki a fogait. Ezért ábrázolják rendszerint fogóval, ő a
fogfájósok védőszentje is (pl. Nógrádsápi templom freskója)

14. – Bálint napja
A verebek e napon választanak maguknak párt: közeleg a tavasz.

16. – Julianna
Általában megenyhül az idő, de van, hogy "bolondoznak a Julisok" (Drávaszög) és pont hogy "megrázzák a bundájukat"

18. – Zsuzsanna
ˇ Először szólal meg a pacsirta, amennyiben jön a tavasz.
ˇ Zsuzsanna-játék: ószövetségi történet dramatikus játéka

22. – Üszögös Szent Péter
ˇ Neve félremagyarázásból ered (Cathedra Sancti Petri = Szent Péter ü székössége, amiből már könnyen jön az üszögössége)
ˇ "Ha eső, vagy köd van, a gabonán sok lesz az üszög."
ˇ Munkatilalom, mert "szerencsétlen nap", nem nyúlnak lisztbe, nehogy üszögös legyen a búza, nem ültetnek tyúkot, nehogy fekete legyen a tojás
ˇ "Péter üti az üszögöt: jön a melegebb idő.
ˇ Amilyen a nap, olyan lesz Szent Józsefkor is.

24.
Jégtörő Mátyás
Őkelme ha talál jeget, megtöri, ha nem, csinál.

Március / Böjtmás hava / Böjt második hava / Kos hava
12. – Gergely nap
ˇ Nagy Szent Gergely pápa (509-603) ünnepe.
ˇ Gergelyjárás (adománygyűjtés, iskolába toborzó köszöntők, vagy dramatikus játékok. Régen e nap volt az iskola kezdete és vége).
ˇ Sok helyen a búza, rozs, hüvelyesek és palánták ültetésére alkalmas napnak tartották.
ˇ "Megrázza még szakállát Gergely", vagyis sokszor e napon még havazik

18. – Sándor napja:
ˇ Névnapköszöntés.
ˇ Árpa és zab vetőnapja.

19. – József
ˇ Névnapköszöntés.
ˇ Marhák legelőre hajtása, méhek kieresztése.
ˇ "Amilyen az idő József napkor, olyan lesz Péter Pálkor és szénahordáskor."

21. – Benedek napja
ˇ Ételszentelés: zsír és fokhagyma
ˇ "ha ezen a napon dörög az ég, száraz lesz a nyár"
ˇ "Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget!"
ˇ A fecskék hazatérnek

25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony
Az oltás, szemzés ekkor mindig sikeresÁprilis / Szent György hava / Bika hava
1.
ˇ Ugratások, csúfolók
ˇ Nem alkalmas vetésre, mert nem lenne bőséges a termés

24. – Szent György napja
ˇ A tavasz igazi kezdete.
ˇ Állatok kihajtása.
ˇ Béresek, pásztorok szegődtetésének ideje.
ˇ A boszorkányok ekkor szedik össze a harmatot: elmennek a rétre, lepedőt húznak végig az földön, majd a belőle kicsavart harmatot megitatják tehenkéjükkel, aki eztán sokkal zsírosabb tejet fog adni annak a kárára, akitől a harmatot szedték.
ˇ E napon kolbászt kell enni, mert ha nem, nyáron (pl. pihenés közben) belémászik az szádba az kilgyó. Ezért kell e napra kolbászt hagyni: “Hagytál-e kolbászt?!”
ˇ Ha megszólalnak a békák e nap előtt, az korai tavaszt és nyarat jósol.
ˇ E nap előtti mennydörgés bő termést jelent.
ˇ Békakeresésnek indulnak a bukovinai asszonyok. S amelyik talál, annak keze szerencsés lesz, nem lesz beteg, keléses, s más efféle!
ˇ “Süss fel nap, szent György nap, kertek alatt a ludaim megfagynak.”
ˇ És még sokminden, ugyanis ez a nap a legalkalmasabb mindenféle varázslásra és rontásra.

25. – Szent Márk napja
Búzaszentelés és körmenet

30. – Valpurgisz éjszakája
A boszorkányok tartanak ekkor gyűlést (a Budaiak pl. a Gellért-hegyen gyűltek mindig össze), hogy megbeszéljék: kit kell megrontani.

Május / Pünkösd hava / Ikrek hava
1. – Leveles Fülöp napja
Májusfaállítás

12-14. – Pongrác, Szervác, Bonifác
A fagyosszentek után hirtelen lehűlés következhet.

25. – Orbán
Fagyosszentek (Szervácz, Pongrácz, Bonifácz) De még van egy negyedik is: Orbán
"Az is bolond vót, aki belétötte Orbánt a kalendáriomba!"
Orbán is időmegfigyelő nap. Orbánt általában szőlőfürttel és boroshordóval ábrázolják. Szobrát, ha nem fagyott el a szőlő, borral locsolgatták (“Igyál, Orbán!”), s pogány módon körülujjongották. Ellenkező esetben viszont meggyalázták.

Június / Nyárelő hava / Nyár első hava / Szent Iván hava / Rák hava
8. – Medárd napja
Ha esik az eső, 40 napig esni fog! Ha nem, 40 napos szárazság jön.

10. – Margit napja
ˇ Vetőnap
ˇ Legyekkel kapcsolatos hiedelem

13. – Páduai szent Antal
ˇ Kezében fehér liliomszállal szokták ábrázolni, ez a tisztaság jele.
ˇ Jósló, varázsló hiedelmek

24. – Szent Iván napja
ˇ (Virágos szent János napja: Keresztelő szent János születése)
ˇ Tüzet szoktak rakni, gyümölcsöt dobnak beléje, s azzal játszanak, hogy kikapják onnan.
ˇ Tűzgyújtás és -ugrás szokása
ˇ Angyalozás

28. – Szent László napja
E napon nagy viharra lehet számítani.

29. – Szent Péter és Pál
Aratás kezdete

Július / Jakab hava / Oroszlán hava
2. – Sarlós Boldogasszony
Aratás kezdőnapja máshol

20. – Illés próféta napja
ˇ Munkatilalom
ˇ Viharnap
ˇ Ha dörög: Illés szekere zörög

22. – Mária Magdolna
ˇ Időjárásjóslás
ˇ Hajnövekedést serkentő praktika

25. – Jakab napja
ˇ Hajósok, búcsújárók, utasok védőszentje
ˇ Zabaratás befejezése
ˇ időjárásjóslás

26. – Szent Anna napja
ˇ Kendernyüvés kezdőnapja

Augusztus / Nagyboldogasszony hava / Szűz hava
1. – Vasas Szent Péter napja
ˇ (A börtönből való szabadulás szentje)
ˇ Dologtiltó nap
ˇ Termésjóslás

5. – Havas Boldogasszony

10. – Lőrinc napja
ˇ Időjárás- és termésjóslás
ˇ Lőrinc belepisil a dinnyébe
ˇ "lőrinc napja, ha szép, sok a gyümölcs és ép."

15. – Nagyboldogasszony
ˇ szeptember 8-ig tart az asszonyi munkák elvégzésére szerencsés időszak.
ˇ Virágok és gyógynövények szentelése

16. – Szent Rókus napja
Pestis elleni védelem szentje

18. – Szent Ilona napja
A szögkovácsok védőszentje (A három szöget, mellyel Krisztust felfeszítették, Szent Ilona találja meg a kereszttel együtt. Ld. még szept. 14.!)

20. – Szent István napja
ˇ A középkor óta “nemzeti ünnep”
ˇ Szent Jobb körmenet
ˇ termésjóslás

24. – Szent Bertalan napja
ˇ szűcsök, csizmadiák védőszentje
ˇ ma köpült vaj gyógyító erejű

29. – Keresztelő Szent János nyakavágásának napja
(fejevételének ünnepe)

Szeptember / Szent Mihály hava /Kisasszony hava / Mérleg hava
Szeptember 1. – Egyed napja
ˇ vetés kezdőnapja (búza, rozs)
ˇ disznók hízóra fogása

5. – Lőrinc nap
ˇ A dinnyeszedés vége
ˇ “Lőrinc belehúgyozik a dinnyébe” (na most akkor mikor pisikél?!)

8. – Kisasszony napja
ˇ Fecskék indulásának napja.
ˇ Búcsúnap
ˇ Vetőnap
ˇ időjárásjóslás

12. – Mária napja
ˇ Búcsúnap

14. – Szent Kereszt feltalálásának ünnepe

15. – Hétfájdalmú Szűzanya napja
ˇ Mária anyai fájdalmáról való megemlékezés

21. – Máté napja
ˇ Búzavető nap

26. – Szent Kozma és Damján
ˇ gyógyítóorvosok
ˇ Attribútuma az üvegcse, benne “folyadék”.

29. – Szent Mihály napja
ˇ Kisfarsang: a lakodalmak őszi időszakának kezdőnapja (Katalin napig tart)
ˇ Gazdasági év fordulója
ˇ Pásztorok elszámoltaása, ünnepi lakomáinak ünnepe
ˇ Vásárnap
ˇ Időjárásjóslás a közelgő télre: "Ha Szent Mihály napja deres, behozza a telet"

Október / Mindszent hava / Skorpió hava
4. – Assisi Szent Ferenc napja
ˇ Vetésre alkalmas hét
ˇ Szüretkezdő nap

15. – Terézia napja
ˇ Szüretkezdő nap másutt

20. – Szent Vendel
ˇ Állatvédő szent, pásztorok, állattartók, juhászok védőszentje. Ábrázolása: általában birkával

21. – Orsolya napja
ˇ Szüretkezdő nap
ˇ Időjárásjóslás: amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a tél

25. – Dömötör napja
Szent Dömötör az ország keleti felében a juhászok védőszentje
ˇ Időjárásjóslás: hideg szél kemény telet jósol

28. – Simon Júdás Tádé napja
ˇ Szüretkezdő nap

31. – A reformáció ünnepe

November / Mindszent hava / Szt. András hava / Nyilas hava
1. Mindenszentek napja
ˇ A naptárban nem említett összes szentek emléknapja
ˇ Bukovinában nem szokás parkszerűen díszíteni a temetőt, csak kaszálják. Nálunk az ekkor virágzó krizantém ("gyászvirág, mindenszenteki virág") a legelterjedtebb díszítővirág a sírokon.
ˇ Sírok megtisztítása, díszítése, gyertyagyújtás a halottak tiszteletére, hisz
ˇ Ezen az éjszakán hazalátogatnak és miséznek a templomban.
ˇ Ha e napon hó esik, nem olvad el márciusig

2. Halottak napja
ˇ Temetőbe járás, sírok rendbehozatala, gyertyagyújtás
ˇ Munkatilalom
ˇ A Halottak napján eltett káposzta nem áll el.

3. – Hubertus napja
ˇ A vadászok ünnepe, kezdődik a nyúlvadászat

11. – Márton napja
ˇ Pásztorok napja, birkák elszámolása
ˇ Márton-napi lúd: "Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik."
ˇ "Márton napján, ha a lúd jégen jár, karácsonykor vízben poroszkál."
ˇ Este kóstolják meg az újbort, melynek "Márton a bírája."

19. – Árpádházi Szent Erzsébet
ˇ ha havazik: "Erzsébet megrázta a pendelyét"

25. Katalin napja
ˇ “Ha Katalin kopog, karácsony locsog”.
ˇ Férj- és házasságjóslás: pl. katalinággal
ˇ Dologtiltó nap
ˇ Lakodalmak őszi időszakának befejező napja

30. – Szent András napja
ˇ Ha ezen napon egy lány a párnája alá egy gatyát szerez, megálmodja a jövendőbelijét!
ˇ "Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát éjszakáján"
ˇ Disznóvágás- és tor hagyományos időpontja, a disznóölések kezdete
ˇ Férjjósló és férjszerző leánynap varázslásokkal. Ha imádkozik és csak három szem búzát eszik és három korty vizet iszik egész nap a legény, vagy leány, éjszaka megálmodja, ki lesz a párja.
ˇ "Fehér András - rossz év, Víg András - víg év."

December / Karácsony hava / Bak hava
4. – Borbála napja
ˇ Tűzoltók, bányászok, tüzérek, várak védőszentje
ˇ Munkatilalom
ˇ Jósló hiedelmek
ˇ E nap előtt nem jó bort fejteni
ˇ Borbála-ág: újévre kivirágzik


6. – Szent Miklós ünnepe
ˇ Mikulás alakoskodás, dramatikus gyóntatás, láncos Mikulás
ˇ ajándékozás

8. – Eketiltó Boldogasszony

13. – Luca napja
ˇ Téli napforduló kezdőnapja a Gergely-féle naptárreform előtt.
ˇ Gonoszjáró nap, védekezés a boszorkányok rontása ellen.
ˇ Munkatilalom
ˇ Lucaszék
ˇ Kotyolás, lucázás
ˇ Fehér leples alakoskodás
ˇ Jóslások, varázslások

21. – Szent Tamás napja (hitetlen)
ˇ Ekkor van a Szent Tamási háj begyűjtése. A nyulak (másutt disznyók) háját gyógyításra használták.
ˇ Házasságjóslás

24. – Ádám-Éva napja, szenteste
ˇ Ostyahordás, pásztorjáték, vesszőhordás, kántálás, betlehemezés, paradicsomjáték
ˇ Karácsonyi asztal, ételek
ˇ Karácsonyfaállítás, ajándékozás
ˇ Éjszakai hiedelmek

25. – Karácsony napja
ˇ Munkatilalom
ˇ Aki este diót eszik, nem lesz golyvás

26. – Karácsony másodnapja, István napja
ˇ Névnapköszöntés
ˇ Regölés Székelyföldön

27. – János napja
ˇ Borszentelés (János-áldás: minden hordóba öntenek egy-egy cseppet, hogy meg ne romoljon a bor)
ˇ Névnapköszöntés

28. – Aprószentek
ˇ Eladó lányokat vesszőzték meg a fiúk.
ˇ Korbácsolás

31. – Szilveszter pápa ünnepe
ˇ Időjárásjóslás volt ily mód: Egy hagymát félbe vágtak, majd annak 12 burkát egymás után tették, majd vizet löttyintettek beléjök, majd megnézték, hogy mennyire vizesedtek, majd ebből vonták le a következtetést a következő év 12 hónapjára várható időjárást illetően.
ˇ Zajcsapás, zajkeltés, gulyafordítás, kongózás, csergetés
ˇ Aranyosvíz, tüzeskerék, kántálás
ˇ Harsogtatás, hejgetés, kecsekmaszkos játék
ˇ Ólomöntés

2013. január 8., kedd

Gyógyszerek helyett

Ajánlott olvasmány!

NeoCitran, Coldrex, Robitussin és a többiek...

Továbbküldöm, mert ez nem máshonnan, mint egy richteres (Richter Gyógyszergyár) barátnőmtől jött.

Miközben azon elmélkedem, hogy miért lehet eljárni egy vitaminkereskedővel szemben, aki c-vitamint vagy cinket javasol a nátha kezelésére és nem lehet a diszkódrogok forgalmazóival szemben, hadd mutassam meg a probléma gyökerét Önnek is.

Az utcai drogok a gyógyszeripar melléktermékei. Az LSD, a heroin és a most divatos diszkódrogok mind a gyógyszergyárak remekei. Hogy üldözik vagy mindennap reklámozzák a tévében csak attól függ, hogy sikerült e valakinek igazolni, hogy ártalmas.

Vegyük például a fenilefedrint. Ez a vegyület nem csupán a speed és az extasy nevű diszkódrogok alapanyaga, hanem a Coldrex, a NeoCitran, a Robitussin és még számos agyonreklámozott nátha elleni szer fő összetevője.

Miért szedik a fiatalok a diszkóban? Hogy feldobódjanak. Miért szedi egy náthás? Ugyan ezért. Ne gondolja, hogy ettől meggyógyul. Ezek nem gyógyszerek. Csupán bedrogozva kevésbé fogja érezni, hogy beteg. Kicsit leverte a nátha? Szedjen drogot! Recept nélkül kapható a patikákban és akár egy benzinkúton is.

Amit biztosan tudunk a phenylephrineről és származékairól, hogy függőséget okoznak. Aki rászokott, nehezen tud róla leállni és bármilyen lelki megterhelés esetén újra használni fogja. Még olyan is előfordult, hogy nátha tüneteit mutatta valaki stressz hatására, csak hogy hozzájusson a gyógyszerhez. Több nőismerősöm is a táskájában hordta a Neocitrant akkor is, amikor semmi betegsége nem volt. "Biztonságérzetet" adott nekik.

Újat mondtam? Felháborodott?

Gondolom ön is tudja, hogy a fenti gyógyszereknek van gyerekváltozata is. Képzelje, ugyan ezekből az összetevőkből állnak. Ez abból az elgondolásból jött létre, hogy ha egy gyógyszer biztonságos a felnőtteknek, akkor egy kicsi nem árthat a gyereknek sem. Tényleg így működik a gyógyszer adagolási tudomány.

Amit tehet: írjon levelet a képviselőjének. Mondja el neki, hogy nem ért egyet a pszeudoefedrin tartalmú szerek szabad forgalmazásával és helyette a méz, a cink és a c-vitamin reklámozását javasolja legalizáláni. Ugyanis ma ezeknek gyógyhatást tulajdonítani tilos.
Ezért látunk olyan reklámokat a tévében a c-vitaminról, hogy van lassan ható, van gyorsan ható és van a lassan és gyorsanható. A c-vitamin gyártónak ki kell találni valami ostobaságot, mert azt mégsem mondhatja, hogy szedjen c-vitamint, hogy meg ne fázzon.

Ha mégis megfázott használja az immunrendszerét. Igyon gyógyteákat. Naponta 3-4 litert. Kanalazzon mézet, ami kitűnően csökkenti aköhögést, pihenjen, rágcsáljon gyömbért és szopogasson cink rágótablettát. Éppen annyi idő alatt fog meggyógyulni, mint ha drogokkal kezelné magát: 3-4 nap alatt.

(továbbított elektronikus levél)