2013. január 28., hétfő

Kalendárium, Időjárás


Január / Boldogasszony hava / Vízöntő hava

1. – Újév, kiskarácsony napja
ˇ Jósló, varázsló előírások és tilalmak (első látogató férfi legyen, baromfievés tilalma.
ˇ Ami ezen a napon történik, egész évben ismétlődik
ˇ Bőség- és szerencsevarázslás (álmok beteljesednek, hüvelyesek, hal pénzt jelent. Aranyosvízben mosdás)
ˇ Férjjóslás (amelyik lány kocsonyacsontját először viszi el a kutya, az megy hamarabb férjhez)
ˇ Újévkor nem szabad tyúkot ölni, mert kikaparja a házból a szerencsét
ˇ Időjárásjóslás (csillagos ég rövid telet, piros hajnal szeles esztendőt jelent)

6. – Vízkereszt, Háromkirályok napja
ˇ A karácsony záró-, a farsang kezdőnapja
ˇ Víz- és házszentelés
ˇ Háromkirályjárás
ˇ Ha a kerékvágóban megmarad a víz, nagy bortermés lesz.
ˇ Vízkereszti enyhe idő még nagy hideget jósol: "Ha vízkereszt vizet ereszt, ízikedet (kukoricaszár, amit tüzelőnek használtak) padra (padlás) rekeszd!"

17. – Remete Szt. Antal.
ˇ Szárnyasoltárok képein előfordul, mint szakállas öreg: 104 évesen halt meg.
ˇ Attribútumai: az egyiptomi kereszt, a csörgő, a disznó. A háziállatok és a disznó védőszentje
ˇ "Szent Antal tüzének" (orbánc) gyógyítása ráolvasással
ˇ Anyarozsmérgezés - Szt. Antal tüzével gyógyították
ˇ Nem szabad lisztbe nyúlni (ezen kívül kedden és pénteken, hiszen ezek is Szent Antal napjai. Más kérdés, hogy Páduai Szent Antaléi, de ez a hitújítás korában egybemosódott. Így június 13-án is hasonlóak lettek a hiedelmek)

18. – Piroska napja
ˇ "Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy."

20. – Fábián és Sebestyén
Az első tavaszébresztő nap: mézgásodni kezdenek a fák.

21. – Ágnes napja
"Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince."

22. – Szent Vince napja
ˇ Ha megenyhül, napos az idő, jó lesz a bortermés
ˇ A hagymadugványos tarisznyát fordítva kell visszaakasztani
ˇ Vincevessző: az enapon metszett vesszőt vízbe állították és a kihajtásából a következő év termésére következtettek.
ˇ "Szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince"

25. – Pálfordulás napja
ˇ “Pál, ha fordul köddel, pusztul a nép döggel”
ˇ Pálpogácsa: libatollat tűznek a pogácsába és mindenkinek sütnek egyet a családban. Akijé megperzselődik sütés közben, betegség vár rá, akijé megég, arra halál (máshol szilveszterkor, vagy Luca-napkor ismeretes a szokás)

Február / Böjtelő hava / Böjt első hava / Halak hava

2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
ˇ Gyertyamártás, azok szentelése, ezeket a lakás “szent” pontjain tartották, vihar idején, vagy súlyos betegnél gyújtották meg (annak kezébe adva).
ˇ “Ha fénylik Gyertyaszentelő, az izíket vedd elő!” - azaz hideg lesz.
ˇ Ha kisüt a nap, a medve meglátja az árnyékát és ezért visszamegy, mert még negyven napig tart a hideg.

3. – Szent Balázs
ˇ Diákok napja (márc. 12-ével egyetemben), balázsjárás (régen iskolaév kezdete, gyerekek adományokat gyűjtöttek)
ˇ Szent Balázs a torokbetegek védőszentje, így ekkor van a Balázs-áldás is.
ˇ Ha e nap esik, jég veri el a termést (Bácskai jóslás)


6., 16. – Dorottya, Julianna
“Ha Dorottya szorítja, akkor Julianna tágítja” (Tehát ha Dorottya-napkor fagy, Juliannára megenyhül)

8. – Szent Apollónia
Abba halt bele, hogy a hóhéra egyenként húzta ki a fogait. Ezért ábrázolják rendszerint fogóval, ő a
fogfájósok védőszentje is (pl. Nógrádsápi templom freskója)

14. – Bálint napja
A verebek e napon választanak maguknak párt: közeleg a tavasz.

16. – Julianna
Általában megenyhül az idő, de van, hogy "bolondoznak a Julisok" (Drávaszög) és pont hogy "megrázzák a bundájukat"

18. – Zsuzsanna
ˇ Először szólal meg a pacsirta, amennyiben jön a tavasz.
ˇ Zsuzsanna-játék: ószövetségi történet dramatikus játéka

22. – Üszögös Szent Péter
ˇ Neve félremagyarázásból ered (Cathedra Sancti Petri = Szent Péter ü székössége, amiből már könnyen jön az üszögössége)
ˇ "Ha eső, vagy köd van, a gabonán sok lesz az üszög."
ˇ Munkatilalom, mert "szerencsétlen nap", nem nyúlnak lisztbe, nehogy üszögös legyen a búza, nem ültetnek tyúkot, nehogy fekete legyen a tojás
ˇ "Péter üti az üszögöt: jön a melegebb idő.
ˇ Amilyen a nap, olyan lesz Szent Józsefkor is.

24.
Jégtörő Mátyás
Őkelme ha talál jeget, megtöri, ha nem, csinál.

Március / Böjtmás hava / Böjt második hava / Kos hava
12. – Gergely nap
ˇ Nagy Szent Gergely pápa (509-603) ünnepe.
ˇ Gergelyjárás (adománygyűjtés, iskolába toborzó köszöntők, vagy dramatikus játékok. Régen e nap volt az iskola kezdete és vége).
ˇ Sok helyen a búza, rozs, hüvelyesek és palánták ültetésére alkalmas napnak tartották.
ˇ "Megrázza még szakállát Gergely", vagyis sokszor e napon még havazik

18. – Sándor napja:
ˇ Névnapköszöntés.
ˇ Árpa és zab vetőnapja.

19. – József
ˇ Névnapköszöntés.
ˇ Marhák legelőre hajtása, méhek kieresztése.
ˇ "Amilyen az idő József napkor, olyan lesz Péter Pálkor és szénahordáskor."

21. – Benedek napja
ˇ Ételszentelés: zsír és fokhagyma
ˇ "ha ezen a napon dörög az ég, száraz lesz a nyár"
ˇ "Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget!"
ˇ A fecskék hazatérnek

25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony
Az oltás, szemzés ekkor mindig sikeresÁprilis / Szent György hava / Bika hava
1.
ˇ Ugratások, csúfolók
ˇ Nem alkalmas vetésre, mert nem lenne bőséges a termés

24. – Szent György napja
ˇ A tavasz igazi kezdete.
ˇ Állatok kihajtása.
ˇ Béresek, pásztorok szegődtetésének ideje.
ˇ A boszorkányok ekkor szedik össze a harmatot: elmennek a rétre, lepedőt húznak végig az földön, majd a belőle kicsavart harmatot megitatják tehenkéjükkel, aki eztán sokkal zsírosabb tejet fog adni annak a kárára, akitől a harmatot szedték.
ˇ E napon kolbászt kell enni, mert ha nem, nyáron (pl. pihenés közben) belémászik az szádba az kilgyó. Ezért kell e napra kolbászt hagyni: “Hagytál-e kolbászt?!”
ˇ Ha megszólalnak a békák e nap előtt, az korai tavaszt és nyarat jósol.
ˇ E nap előtti mennydörgés bő termést jelent.
ˇ Békakeresésnek indulnak a bukovinai asszonyok. S amelyik talál, annak keze szerencsés lesz, nem lesz beteg, keléses, s más efféle!
ˇ “Süss fel nap, szent György nap, kertek alatt a ludaim megfagynak.”
ˇ És még sokminden, ugyanis ez a nap a legalkalmasabb mindenféle varázslásra és rontásra.

25. – Szent Márk napja
Búzaszentelés és körmenet

30. – Valpurgisz éjszakája
A boszorkányok tartanak ekkor gyűlést (a Budaiak pl. a Gellért-hegyen gyűltek mindig össze), hogy megbeszéljék: kit kell megrontani.

Május / Pünkösd hava / Ikrek hava
1. – Leveles Fülöp napja
Májusfaállítás

12-14. – Pongrác, Szervác, Bonifác
A fagyosszentek után hirtelen lehűlés következhet.

25. – Orbán
Fagyosszentek (Szervácz, Pongrácz, Bonifácz) De még van egy negyedik is: Orbán
"Az is bolond vót, aki belétötte Orbánt a kalendáriomba!"
Orbán is időmegfigyelő nap. Orbánt általában szőlőfürttel és boroshordóval ábrázolják. Szobrát, ha nem fagyott el a szőlő, borral locsolgatták (“Igyál, Orbán!”), s pogány módon körülujjongották. Ellenkező esetben viszont meggyalázták.

Június / Nyárelő hava / Nyár első hava / Szent Iván hava / Rák hava
8. – Medárd napja
Ha esik az eső, 40 napig esni fog! Ha nem, 40 napos szárazság jön.

10. – Margit napja
ˇ Vetőnap
ˇ Legyekkel kapcsolatos hiedelem

13. – Páduai szent Antal
ˇ Kezében fehér liliomszállal szokták ábrázolni, ez a tisztaság jele.
ˇ Jósló, varázsló hiedelmek

24. – Szent Iván napja
ˇ (Virágos szent János napja: Keresztelő szent János születése)
ˇ Tüzet szoktak rakni, gyümölcsöt dobnak beléje, s azzal játszanak, hogy kikapják onnan.
ˇ Tűzgyújtás és -ugrás szokása
ˇ Angyalozás

28. – Szent László napja
E napon nagy viharra lehet számítani.

29. – Szent Péter és Pál
Aratás kezdete

Július / Jakab hava / Oroszlán hava
2. – Sarlós Boldogasszony
Aratás kezdőnapja máshol

20. – Illés próféta napja
ˇ Munkatilalom
ˇ Viharnap
ˇ Ha dörög: Illés szekere zörög

22. – Mária Magdolna
ˇ Időjárásjóslás
ˇ Hajnövekedést serkentő praktika

25. – Jakab napja
ˇ Hajósok, búcsújárók, utasok védőszentje
ˇ Zabaratás befejezése
ˇ időjárásjóslás

26. – Szent Anna napja
ˇ Kendernyüvés kezdőnapja

Augusztus / Nagyboldogasszony hava / Szűz hava
1. – Vasas Szent Péter napja
ˇ (A börtönből való szabadulás szentje)
ˇ Dologtiltó nap
ˇ Termésjóslás

5. – Havas Boldogasszony

10. – Lőrinc napja
ˇ Időjárás- és termésjóslás
ˇ Lőrinc belepisil a dinnyébe
ˇ "lőrinc napja, ha szép, sok a gyümölcs és ép."

15. – Nagyboldogasszony
ˇ szeptember 8-ig tart az asszonyi munkák elvégzésére szerencsés időszak.
ˇ Virágok és gyógynövények szentelése

16. – Szent Rókus napja
Pestis elleni védelem szentje

18. – Szent Ilona napja
A szögkovácsok védőszentje (A három szöget, mellyel Krisztust felfeszítették, Szent Ilona találja meg a kereszttel együtt. Ld. még szept. 14.!)

20. – Szent István napja
ˇ A középkor óta “nemzeti ünnep”
ˇ Szent Jobb körmenet
ˇ termésjóslás

24. – Szent Bertalan napja
ˇ szűcsök, csizmadiák védőszentje
ˇ ma köpült vaj gyógyító erejű

29. – Keresztelő Szent János nyakavágásának napja
(fejevételének ünnepe)

Szeptember / Szent Mihály hava /Kisasszony hava / Mérleg hava
Szeptember 1. – Egyed napja
ˇ vetés kezdőnapja (búza, rozs)
ˇ disznók hízóra fogása

5. – Lőrinc nap
ˇ A dinnyeszedés vége
ˇ “Lőrinc belehúgyozik a dinnyébe” (na most akkor mikor pisikél?!)

8. – Kisasszony napja
ˇ Fecskék indulásának napja.
ˇ Búcsúnap
ˇ Vetőnap
ˇ időjárásjóslás

12. – Mária napja
ˇ Búcsúnap

14. – Szent Kereszt feltalálásának ünnepe

15. – Hétfájdalmú Szűzanya napja
ˇ Mária anyai fájdalmáról való megemlékezés

21. – Máté napja
ˇ Búzavető nap

26. – Szent Kozma és Damján
ˇ gyógyítóorvosok
ˇ Attribútuma az üvegcse, benne “folyadék”.

29. – Szent Mihály napja
ˇ Kisfarsang: a lakodalmak őszi időszakának kezdőnapja (Katalin napig tart)
ˇ Gazdasági év fordulója
ˇ Pásztorok elszámoltaása, ünnepi lakomáinak ünnepe
ˇ Vásárnap
ˇ Időjárásjóslás a közelgő télre: "Ha Szent Mihály napja deres, behozza a telet"

Október / Mindszent hava / Skorpió hava
4. – Assisi Szent Ferenc napja
ˇ Vetésre alkalmas hét
ˇ Szüretkezdő nap

15. – Terézia napja
ˇ Szüretkezdő nap másutt

20. – Szent Vendel
ˇ Állatvédő szent, pásztorok, állattartók, juhászok védőszentje. Ábrázolása: általában birkával

21. – Orsolya napja
ˇ Szüretkezdő nap
ˇ Időjárásjóslás: amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a tél

25. – Dömötör napja
Szent Dömötör az ország keleti felében a juhászok védőszentje
ˇ Időjárásjóslás: hideg szél kemény telet jósol

28. – Simon Júdás Tádé napja
ˇ Szüretkezdő nap

31. – A reformáció ünnepe

November / Mindszent hava / Szt. András hava / Nyilas hava
1. Mindenszentek napja
ˇ A naptárban nem említett összes szentek emléknapja
ˇ Bukovinában nem szokás parkszerűen díszíteni a temetőt, csak kaszálják. Nálunk az ekkor virágzó krizantém ("gyászvirág, mindenszenteki virág") a legelterjedtebb díszítővirág a sírokon.
ˇ Sírok megtisztítása, díszítése, gyertyagyújtás a halottak tiszteletére, hisz
ˇ Ezen az éjszakán hazalátogatnak és miséznek a templomban.
ˇ Ha e napon hó esik, nem olvad el márciusig

2. Halottak napja
ˇ Temetőbe járás, sírok rendbehozatala, gyertyagyújtás
ˇ Munkatilalom
ˇ A Halottak napján eltett káposzta nem áll el.

3. – Hubertus napja
ˇ A vadászok ünnepe, kezdődik a nyúlvadászat

11. – Márton napja
ˇ Pásztorok napja, birkák elszámolása
ˇ Márton-napi lúd: "Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik."
ˇ "Márton napján, ha a lúd jégen jár, karácsonykor vízben poroszkál."
ˇ Este kóstolják meg az újbort, melynek "Márton a bírája."

19. – Árpádházi Szent Erzsébet
ˇ ha havazik: "Erzsébet megrázta a pendelyét"

25. Katalin napja
ˇ “Ha Katalin kopog, karácsony locsog”.
ˇ Férj- és házasságjóslás: pl. katalinággal
ˇ Dologtiltó nap
ˇ Lakodalmak őszi időszakának befejező napja

30. – Szent András napja
ˇ Ha ezen napon egy lány a párnája alá egy gatyát szerez, megálmodja a jövendőbelijét!
ˇ "Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát éjszakáján"
ˇ Disznóvágás- és tor hagyományos időpontja, a disznóölések kezdete
ˇ Férjjósló és férjszerző leánynap varázslásokkal. Ha imádkozik és csak három szem búzát eszik és három korty vizet iszik egész nap a legény, vagy leány, éjszaka megálmodja, ki lesz a párja.
ˇ "Fehér András - rossz év, Víg András - víg év."

December / Karácsony hava / Bak hava
4. – Borbála napja
ˇ Tűzoltók, bányászok, tüzérek, várak védőszentje
ˇ Munkatilalom
ˇ Jósló hiedelmek
ˇ E nap előtt nem jó bort fejteni
ˇ Borbála-ág: újévre kivirágzik


6. – Szent Miklós ünnepe
ˇ Mikulás alakoskodás, dramatikus gyóntatás, láncos Mikulás
ˇ ajándékozás

8. – Eketiltó Boldogasszony

13. – Luca napja
ˇ Téli napforduló kezdőnapja a Gergely-féle naptárreform előtt.
ˇ Gonoszjáró nap, védekezés a boszorkányok rontása ellen.
ˇ Munkatilalom
ˇ Lucaszék
ˇ Kotyolás, lucázás
ˇ Fehér leples alakoskodás
ˇ Jóslások, varázslások

21. – Szent Tamás napja (hitetlen)
ˇ Ekkor van a Szent Tamási háj begyűjtése. A nyulak (másutt disznyók) háját gyógyításra használták.
ˇ Házasságjóslás

24. – Ádám-Éva napja, szenteste
ˇ Ostyahordás, pásztorjáték, vesszőhordás, kántálás, betlehemezés, paradicsomjáték
ˇ Karácsonyi asztal, ételek
ˇ Karácsonyfaállítás, ajándékozás
ˇ Éjszakai hiedelmek

25. – Karácsony napja
ˇ Munkatilalom
ˇ Aki este diót eszik, nem lesz golyvás

26. – Karácsony másodnapja, István napja
ˇ Névnapköszöntés
ˇ Regölés Székelyföldön

27. – János napja
ˇ Borszentelés (János-áldás: minden hordóba öntenek egy-egy cseppet, hogy meg ne romoljon a bor)
ˇ Névnapköszöntés

28. – Aprószentek
ˇ Eladó lányokat vesszőzték meg a fiúk.
ˇ Korbácsolás

31. – Szilveszter pápa ünnepe
ˇ Időjárásjóslás volt ily mód: Egy hagymát félbe vágtak, majd annak 12 burkát egymás után tették, majd vizet löttyintettek beléjök, majd megnézték, hogy mennyire vizesedtek, majd ebből vonták le a következtetést a következő év 12 hónapjára várható időjárást illetően.
ˇ Zajcsapás, zajkeltés, gulyafordítás, kongózás, csergetés
ˇ Aranyosvíz, tüzeskerék, kántálás
ˇ Harsogtatás, hejgetés, kecsekmaszkos játék
ˇ Ólomöntés

2013. január 8., kedd

Gyógyszerek helyett

Ajánlott olvasmány!

NeoCitran, Coldrex, Robitussin és a többiek...

Továbbküldöm, mert ez nem máshonnan, mint egy richteres (Richter Gyógyszergyár) barátnőmtől jött.

Miközben azon elmélkedem, hogy miért lehet eljárni egy vitaminkereskedővel szemben, aki c-vitamint vagy cinket javasol a nátha kezelésére és nem lehet a diszkódrogok forgalmazóival szemben, hadd mutassam meg a probléma gyökerét Önnek is.

Az utcai drogok a gyógyszeripar melléktermékei. Az LSD, a heroin és a most divatos diszkódrogok mind a gyógyszergyárak remekei. Hogy üldözik vagy mindennap reklámozzák a tévében csak attól függ, hogy sikerült e valakinek igazolni, hogy ártalmas.

Vegyük például a fenilefedrint. Ez a vegyület nem csupán a speed és az extasy nevű diszkódrogok alapanyaga, hanem a Coldrex, a NeoCitran, a Robitussin és még számos agyonreklámozott nátha elleni szer fő összetevője.

Miért szedik a fiatalok a diszkóban? Hogy feldobódjanak. Miért szedi egy náthás? Ugyan ezért. Ne gondolja, hogy ettől meggyógyul. Ezek nem gyógyszerek. Csupán bedrogozva kevésbé fogja érezni, hogy beteg. Kicsit leverte a nátha? Szedjen drogot! Recept nélkül kapható a patikákban és akár egy benzinkúton is.

Amit biztosan tudunk a phenylephrineről és származékairól, hogy függőséget okoznak. Aki rászokott, nehezen tud róla leállni és bármilyen lelki megterhelés esetén újra használni fogja. Még olyan is előfordult, hogy nátha tüneteit mutatta valaki stressz hatására, csak hogy hozzájusson a gyógyszerhez. Több nőismerősöm is a táskájában hordta a Neocitrant akkor is, amikor semmi betegsége nem volt. "Biztonságérzetet" adott nekik.

Újat mondtam? Felháborodott?

Gondolom ön is tudja, hogy a fenti gyógyszereknek van gyerekváltozata is. Képzelje, ugyan ezekből az összetevőkből állnak. Ez abból az elgondolásból jött létre, hogy ha egy gyógyszer biztonságos a felnőtteknek, akkor egy kicsi nem árthat a gyereknek sem. Tényleg így működik a gyógyszer adagolási tudomány.

Amit tehet: írjon levelet a képviselőjének. Mondja el neki, hogy nem ért egyet a pszeudoefedrin tartalmú szerek szabad forgalmazásával és helyette a méz, a cink és a c-vitamin reklámozását javasolja legalizáláni. Ugyanis ma ezeknek gyógyhatást tulajdonítani tilos.
Ezért látunk olyan reklámokat a tévében a c-vitaminról, hogy van lassan ható, van gyorsan ható és van a lassan és gyorsanható. A c-vitamin gyártónak ki kell találni valami ostobaságot, mert azt mégsem mondhatja, hogy szedjen c-vitamint, hogy meg ne fázzon.

Ha mégis megfázott használja az immunrendszerét. Igyon gyógyteákat. Naponta 3-4 litert. Kanalazzon mézet, ami kitűnően csökkenti aköhögést, pihenjen, rágcsáljon gyömbért és szopogasson cink rágótablettát. Éppen annyi idő alatt fog meggyógyulni, mint ha drogokkal kezelné magát: 3-4 nap alatt.

(továbbított elektronikus levél)